X
הסתיים
-
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Welcome visitor you can Login or Create an Account
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003
בית 1 | בית 2
קבוצהמש'נצ'תיקוהפ'יחס שעריםנק'
1מ.ס אוריאל54103-107+14
2האוגרים530211-176+11
3אריות וולפסון53025-116+11
4אריות סרן דוב53026-93+11
5מועדוניות511314-410-7
6ריאל דוד רודנוב500512-012-3

כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 19:30 טוביהו 4 - 3עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 8 19:00 רמבם 0 (טכני) 3הבולדרים
מחזור 9 19:30 החיילים של גילה 3 - 0רמבם
מחזור 30 21:00 ששון ובניו 3 (טכני) 0רמבם
01.08.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 5 17:00 קטלונים 3 (טכני) 0הקצרים
מחזור 5 17:30 שולחן עגול 2 - 3רמות סיטי
מחזור 5 18:00 רבין מתאמנים ונהנים 3 (טכני) 0הפועל ב"ש
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 5 18:30 אמית 0 (טכני) 3עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 1 21:00 דה פוסוו - - -החבר'ה של קובי
מחזור 9 19:00 החבר'ה של קובי 0 (טכני) 3יובנטוס
מחזור 9 20:00 הבולדרים - - -גרעינים
מחזור 9 20:30 ששון ובניו - - -אפרוחי המרד
מחזור 9 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 2 - 3דה פוסוו
מחזור 70 19:30 הבולדרים 0 (טכני) 3ששון ובניו
31.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 2 17:00 האוגרים 4 - 3אריות וולפסון
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 17:30 עודד נירים 5 - 1ריאל ג'וקר
מחזור 5 18:00 אמית 0 (טכני) 3כרובית
מחזור 5 18:30 טוביהו 1 - 2הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 7 20:30 דה פוסוו 5 - 1יובנטוס
מחזור 7 21:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 2 - 0אפרוחי המרד
מחזור 8 19:00 גרעינים 2 - 2ששון ובניו
מחזור 8 19:30 אפרוחי המרד 2 - 0החבר'ה של קובי
מחזור 8 20:00 דה פוסוו 1 - 2החיילים של גילה
מחזור 8 21:30 יובנטוס 1 - 6השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
28.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 4 17:00 הפועל ב"ש 2 - 1קטלונים
מחזור 4 17:30 רמות סיטי 1 - 2רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 4 18:00 הקצרים 0 (טכני) 3שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 19:00 האוגרים 3 (טכני) 0ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 18:30 הבלנקוס 3 (טכני) 0ריאל ג'וקר
מחזור 4 19:30 כרובית 1 - 2טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 21:00 גרעינים 0 (טכני) 3השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 5 17:00 החבר'ה של קובי 3 - 0רמבם
מחזור 5 20:00 החיילים של גילה 3 (טכני) 0ששון ובניו
מחזור 7 20:30 החיילים של גילה 7 - 0הבולדרים
מחזור 7 21:30 החבר'ה של קובי 3 (טכני) 0גרעינים
24.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 17:00 מועדוניות 2 - 2מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 17:30 ריאל ג'וקר 1 - 0אמית
מחזור 3 18:30 הבלנקוס 1 - 1כרובית
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 5 19:00 דה פוסוו 7 - 2גרעינים
מחזור 5 19:30 יובנטוס 0 - 3אפרוחי המרד
מחזור 6 20:00 יובנטוס 0 (טכני) 3החיילים של גילה
מחזור 6 20:30 אפרוחי המרד 1 - 3דה פוסוו
מחזור 6 21:00 הבולדרים 0 - 5השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 6 21:30 הבולדרים 0 - 4החבר'ה של קובי
21.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 3 17:00 קטלונים 2 - 2שולחן עגול
מחזור 3 17:30 רבין מתאמנים ונהנים 3 (טכני) 0הקצרים
מחזור 3 18:00 הפועל ב"ש 1 - 1רמות סיטי
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 18:30 מועדוניות 1 - 8האוגרים
מחזור 5 20:30 אריות וולפסון 4 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 19:30 רמבם 1 - 5דה פוסוו
מחזור 4 20:00 ששון ובניו 1 - 2החבר'ה של קובי
מחזור 5 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 13 - 2רמבם
17.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 4 17:00 אריות סרן דוב 3 (טכני) 0מועדוניות
מחזור 4 17:30 ריאל דוד רודנוב 0 (טכני) 3אריות וולפסון
מחזור 4 18:00 מ.ס אוריאל 5 - 1האוגרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 עודד נירים 4 - 1הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 3 19:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 7 - 0ששון ובניו
מחזור 3 19:30 אפרוחי המרד 1 - 1גרעינים
מחזור 3 20:00 יובנטוס 2 - 1רמבם
מחזור 3 20:30 דה פוסוו 2 - 0ששון ובניו
מחזור 4 21:00 אפרוחי המרד 1 - 3החיילים של גילה
מחזור 4 21:30 גרעינים 5 - 3יובנטוס
14.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 2 17:00 רמות סיטי 4 - 0קטלונים
מחזור 2 17:30 הקצרים 3 (טכני) 0הפועל ב"ש
מחזור 2 18:00 שולחן עגול 3 - 1רבין מתאמנים ונהנים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 19:30 אריות סרן דוב 2 - 1האוגרים
מחזור 3 19:00 אריות וולפסון 0 - 1מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 כרובית 1 - 0ריאל ג'וקר
מחזור 2 21:00 אמית 0 - 1טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:00 הבולדרים 1 - 4דה פוסוו
מחזור 2 20:30 החבר'ה של קובי 0 - 8השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 3 21:30 החיילים של גילה 10 - 0החבר'ה של קובי
10.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:30 הפועל ב"ש 4 - 1שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 18:30 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מ.ס אוריאל
מחזור 1 19:00 מועדוניות 0 - 1אריות וולפסון
מחזור 2 17:00 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מועדוניות
מחזור 2 18:00 מ.ס אוריאל 1 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 19:30 הבלנקוס 1 - 1אמית
מחזור 1 20:00 ריאל ג'וקר 1 - 3טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:30 גרעינים 4 - 2החיילים של גילה
מחזור 2 21:00 רמבם 1 - 6אפרוחי המרד
מחזור 2 21:30 הבולדרים 3 - 0יובנטוס
07.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:00 קטלונים 2 - 1רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 1 18:00 רמות סיטי 5 - 0הקצרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 19:00 אריות סרן דוב 4 - 0ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 18:30 כרובית 1 - 1עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 1 20:00 יובנטוס 0 - 6ששון ובניו
מחזור 1 20:30 אפרוחי המרד 2 - 1הבולדרים
מחזור 1 21:00 גרעינים 4 - 1רמבם
מחזור 1 21:30 החיילים של גילה 2 - 3השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
03.07.2019
מלך השערים
שם השחקןקבוצהסה"כ
1 אריאל אלמלם טוביהו 10
2 אביעד אביטן עודד נירים 6
3 ליאל אללוף האוגרים 6
4 נהוראי כהן אריות וולפסון 5
5 עודד שמאייב עודד נירים 5
6 שליו בוזגלו מ.ס אוריאל 5
7 אגם לסרי מ.ס אוריאל 4
8 אביתר דדון כרובית 4
9 מתן מלכה עודד נירים 4
10 ניצן בן שטרית הבלנקוס 4
לרשימת מלך השערים המלאה
תוצאות/המחזור הבא

בית 1 | בית 2
משחקי מחזור מספר 
07/07/19  19:00  מועדוניות 0 - 1 א.וולפסון
10/07/19  19:30  א.ס.דוב 2 - 1 האוגרים
07/07/19  18:30  ר.ד.רודנוב 0 - 1 מ.ס אוריאל