X
הסתיים
-
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Welcome visitor you can Login or Create an Account
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000
קבוצהמש'נצ'תיקוהפ'יחס שעריםנק'
1השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל98018-4941+25
2החיילים של גילה97029-3526+23
3דה פוסוו870110-3020+22
4אפרוחי המרד841311-165+17
5החבר'ה של קובי840424-1212-15
6ששון ובניו831416-151-14
7גרעינים832322-184-14
8יובנטוס920732-1022-12
9הבולדרים820625-817-11
10רמבם900942-636-7

Save The Date

Save The Date

Save The Date
צרו אירוע בחינם במערכת Save The Date והתחילו לקבל אישורי הגעה לחתונה ועוד כלים לתכנון והפקת האירוע שלכם.
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 19:30 טוביהו 4 - 3עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 8 19:00 רמבם 0 (טכני) 3הבולדרים
מחזור 9 19:30 החיילים של גילה 3 - 0רמבם
מחזור 30 21:00 ששון ובניו 3 (טכני) 0רמבם
01.08.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 5 17:00 קטלונים 3 (טכני) 0הקצרים
מחזור 5 17:30 שולחן עגול 2 - 3רמות סיטי
מחזור 5 18:00 רבין מתאמנים ונהנים 3 (טכני) 0הפועל ב"ש
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 5 18:30 אמית 0 (טכני) 3עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 1 21:00 דה פוסוו - - -החבר'ה של קובי
מחזור 9 19:00 החבר'ה של קובי 0 (טכני) 3יובנטוס
מחזור 9 20:00 הבולדרים - - -גרעינים
מחזור 9 20:30 ששון ובניו - - -אפרוחי המרד
מחזור 9 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 2 - 3דה פוסוו
מחזור 70 19:30 הבולדרים 0 (טכני) 3ששון ובניו
31.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 2 17:00 האוגרים 4 - 3אריות וולפסון
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 17:30 עודד נירים 5 - 1ריאל ג'וקר
מחזור 5 18:00 אמית 0 (טכני) 3כרובית
מחזור 5 18:30 טוביהו 1 - 2הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 7 20:30 דה פוסוו 5 - 1יובנטוס
מחזור 7 21:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 2 - 0אפרוחי המרד
מחזור 8 19:00 גרעינים 2 - 2ששון ובניו
מחזור 8 19:30 אפרוחי המרד 2 - 0החבר'ה של קובי
מחזור 8 20:00 דה פוסוו 1 - 2החיילים של גילה
מחזור 8 21:30 יובנטוס 1 - 6השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
28.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 4 17:00 הפועל ב"ש 2 - 1קטלונים
מחזור 4 17:30 רמות סיטי 1 - 2רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 4 18:00 הקצרים 0 (טכני) 3שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 19:00 האוגרים 3 (טכני) 0ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 18:30 הבלנקוס 3 (טכני) 0ריאל ג'וקר
מחזור 4 19:30 כרובית 1 - 2טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 21:00 גרעינים 0 (טכני) 3השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 5 17:00 החבר'ה של קובי 3 - 0רמבם
מחזור 5 20:00 החיילים של גילה 3 (טכני) 0ששון ובניו
מחזור 7 20:30 החיילים של גילה 7 - 0הבולדרים
מחזור 7 21:30 החבר'ה של קובי 3 (טכני) 0גרעינים
24.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 17:00 מועדוניות 2 - 2מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 17:30 ריאל ג'וקר 1 - 0אמית
מחזור 3 18:30 הבלנקוס 1 - 1כרובית
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 5 19:00 דה פוסוו 7 - 2גרעינים
מחזור 5 19:30 יובנטוס 0 - 3אפרוחי המרד
מחזור 6 20:00 יובנטוס 0 (טכני) 3החיילים של גילה
מחזור 6 20:30 אפרוחי המרד 1 - 3דה פוסוו
מחזור 6 21:00 הבולדרים 0 - 5השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 6 21:30 הבולדרים 0 - 4החבר'ה של קובי
21.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 3 17:00 קטלונים 2 - 2שולחן עגול
מחזור 3 17:30 רבין מתאמנים ונהנים 3 (טכני) 0הקצרים
מחזור 3 18:00 הפועל ב"ש 1 - 1רמות סיטי
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 18:30 מועדוניות 1 - 8האוגרים
מחזור 5 20:30 אריות וולפסון 4 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 19:30 רמבם 1 - 5דה פוסוו
מחזור 4 20:00 ששון ובניו 1 - 2החבר'ה של קובי
מחזור 5 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 13 - 2רמבם
17.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 4 17:00 אריות סרן דוב 3 (טכני) 0מועדוניות
מחזור 4 17:30 ריאל דוד רודנוב 0 (טכני) 3אריות וולפסון
מחזור 4 18:00 מ.ס אוריאל 5 - 1האוגרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 עודד נירים 4 - 1הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 3 19:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 7 - 0ששון ובניו
מחזור 3 19:30 אפרוחי המרד 1 - 1גרעינים
מחזור 3 20:00 יובנטוס 2 - 1רמבם
מחזור 3 20:30 דה פוסוו 2 - 0ששון ובניו
מחזור 4 21:00 אפרוחי המרד 1 - 3החיילים של גילה
מחזור 4 21:30 גרעינים 5 - 3יובנטוס
14.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 2 17:00 רמות סיטי 4 - 0קטלונים
מחזור 2 17:30 הקצרים 3 (טכני) 0הפועל ב"ש
מחזור 2 18:00 שולחן עגול 3 - 1רבין מתאמנים ונהנים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 19:30 אריות סרן דוב 2 - 1האוגרים
מחזור 3 19:00 אריות וולפסון 0 - 1מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 כרובית 1 - 0ריאל ג'וקר
מחזור 2 21:00 אמית 0 - 1טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:00 הבולדרים 1 - 4דה פוסוו
מחזור 2 20:30 החבר'ה של קובי 0 - 8השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 3 21:30 החיילים של גילה 10 - 0החבר'ה של קובי
10.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:30 הפועל ב"ש 4 - 1שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 18:30 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מ.ס אוריאל
מחזור 1 19:00 מועדוניות 0 - 1אריות וולפסון
מחזור 2 17:00 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מועדוניות
מחזור 2 18:00 מ.ס אוריאל 1 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 19:30 הבלנקוס 1 - 1אמית
מחזור 1 20:00 ריאל ג'וקר 1 - 3טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:30 גרעינים 4 - 2החיילים של גילה
מחזור 2 21:00 רמבם 1 - 6אפרוחי המרד
מחזור 2 21:30 הבולדרים 3 - 0יובנטוס
07.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:00 קטלונים 2 - 1רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 1 18:00 רמות סיטי 5 - 0הקצרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 19:00 אריות סרן דוב 4 - 0ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 18:30 כרובית 1 - 1עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 1 20:00 יובנטוס 0 - 6ששון ובניו
מחזור 1 20:30 אפרוחי המרד 2 - 1הבולדרים
מחזור 1 21:00 גרעינים 4 - 1רמבם
מחזור 1 21:30 החיילים של גילה 2 - 3השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
03.07.2019
מלך השערים
שם השחקןקבוצהסה"כ
1 שליו אברהם השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 21
2 דור אטדגי דה פוסוו 15
3 דור בנעים השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 14
4 נדב בלוקה החיילים של גילה 8
5 רז כהן החיילים של גילה 8
6 שון שטיימן השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 7
7 שליו אטל דה פוסוו 7
8 אופק כחלון השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 6
9 דולב דלל ששון ובניו 6
10 לירן לנגרמן החיילים של גילה 6
לרשימת מלך השערים המלאה
תוצאות/המחזור הבא

משחקי מחזור מספר 
03/07/19  21:30  ה.ש.גילה 2 - 3 ה.ע.נ.פ.ז"ל
31/07/19  21:00  דה פוסוו - ה.ש.קובי
03/07/19  20:00  יובנטוס 0 - 6 ששון ובניו
03/07/19  20:30  א.המרד 2 - 1 הבולדרים
03/07/19  21:00  גרעינים 4 - 1 רמבם